Tour & Taxis, shed 4bis, 1000 Brussel

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De overeenkomsten tussen de koper en World of Mind SRL worden volledig en uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in welk document dan ook van de klant.

1. PRIJZEN

De ticketprijzen worden op onze website (https://worldofmind.be) aangegeven in euro’s, inclusief BTW. Speciale voorwaarden worden alleen toegepast bij de balie van het museum op de dag van het bezoek. Wie een speciaal tarief (Persoon met beperkte mobiliteit, senior, kind, gezin) heeft aangevraagd, zal bij de toegangscontrole zijn legitimiteit met een officieel document moeten bewijzen.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij de aankoop van (een) ticket(s) via internet is de koper verplicht alle stappen te volgen. Tijdens de procedure zal de koper specifieke informatie moeten verstrekken die nodig is voor het beheer van zijn bestelling. De koper bevestigt dat deze informatie juist en up-to-date is. De koper van de tickets moet alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om zijn wachtwoord geheim te houden. In overeenstemming met de GDPR zal World of Mind SRL deze gegevens (e-mailadres) alleen gebruiken om haar activiteiten te promoten. World of Mind SRL verklaart dat deze gegevens in geen geval zullen worden verkocht of uitgewisseld. De bezoeker kan zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrieven en niet langer deel uitmaken van de World of Mind SRL database door zich manueel uit te schrijven.

3. UW TICKET

Tickets worden niet omgeruild of terugbetaald.

Uitgifte: Na aanvaarding van de betaling wordt het ticket naar het tijdens de bestelprocedure aangegeven e-mailadres gestuurd. Het wordt geleverd in .pdf-formaat. 

Geldigheid: Om geldig te zijn, moet uw ticket thuis worden afgedrukt in staand formaat, op een blanco wit A4-vel of worden weergegeven op het scherm van uw smartphone. De gekozen datum en uur komen overeen met het bezoek van de permanente van het WOM. Voor elke gekochte toegangskaart wordt een ticket afgegeven. De geldigheid van de tickets wordt aan de ingang gecontroleerd en geregistreerd met behulp van barcodelezers. Het ticket is alleen geldig voor de datum van het bezoek die u bij de bestelling hebt geselecteerd. Het is niet mogelijk om met hetzelfde ticket meer dan één keer te worden toegelaten. Alleen de eerste persoon die het ticket toont, krijgt toegang tot de tentoonstelling. Deze persoon wordt verondersteld de rechtmatige drager van het ticket te zijn. Het is daarom verboden het ticket te reproduceren, te dupliceren of te vervalsen, of voor dergelijke doeleinden beschikbaar te stellen. De koper moet zijn of haar e-ticket op een veilige plaats bewaren. De koper mag nooit een door een vreemde aangeboden ticket aanvaarden, aangezien het een kopie kan zijn. De houder van het toegangsticket kan een andere persoon zijn dan de koper.

4. BETALING

De validatie van een bestelling impliceert de verplichting van de koper om de aangegeven prijs te betalen. De koper moet zijn aankopen op de site betalen met een kaart (Bancontact, Maestro, Visa en Eurocard, Mastercard). Het debiteren van de bankrekening staat los van het gebruik van de tickets. In ieder geval zijn de tickets betaald, zelfs als de koper ze niet afdrukt. Het betalingsbewijs kan niet als toegangsticket worden gebruikt. De betaling voor groepsbezoeken gebeurt rechtstreeks aan de kassa of per factuur na het bezoek. Deze laatste optie moet door de koper bij de reservering worden aangegeven en de koper moet de nodige factureringsgegevens verstrekken. Betaling per factuur na het bezoek is alleen mogelijk voor groepen die een reservering hebben gemaakt.

5. IK HEB MIJN TICKET NIET GEBRUIKT

Toegangsbewijzen zijn geldig voor één enkel bezoek. Dit wordt gecontroleerd via de datum en het tijdstip die op het toegangsbewijs zijn vermeld. Ongebruikte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.

6. UITSTEL VAN TICKETS

Uitstel van tickets wordt aanvaard. Als u niet aanwezig kan zijn op de geplande dag, nodigen wij u uit een email info@worldofmind.be te sturen of het aan een andere persoon in dezelfde prijscategorie te geven.

GROEPEN

1. PROCEDURES EN ALGEMENE RESERVATIEVOORWAARDEN VOOR EEN GEWOON BEZOEK

Het WOM ontvangt reservaties per e-mail of telefoon. In geval van telefonisch contact zal de groepsleider worden gevraagd de boekingsaanvraag per e-mail op info@worldofmind.be te bevestigen.

Het groepstarief is van toepassing voor een groep van minimum 15 personen op de dag van het bezoek. De reservatie dient minstens 4 werkdagen op voorhand geboekt te worden. Indien het aantal lager ligt dan 20 zal het individueel tarief van toepassing zijn. 

De schoolgroep profiteert van het schoolgroeptarief ongeacht de grootte van de groep (1 gratis toegang voor de leerkracht per 15 betalende leerlingen). De reservatie dient uiterlijk 4 werkdagen voor het bezoek geboekt te worden. 

Elke boeking wordt bevestigd via e-mail gehecht door deze algemene reservatievoorwaarden. Het bestek staat vermeld in het bevestigingsformulier met een prijs ter indicatie (prijs kan variëren in functie van het definitief aantal bezoekers op de afgesproken datum voor het bezoek). Er wordt aan de groepsverantwoordelijke gevraagd het bevestigingsformulier aandachtig na te lezen en goed te keuren. In geval er geen wijzigingen gemeld worden 4 werkdagen voor het bezoek, wordt het reservatieformulier geacht definitief te zijn. Bij aankomst moet de groepsleider het bevestigingsformulier voorleggen aan de balie van het WOM. Een groep die de bevestiging niet ontvangen heeft, dient minimum 2 werkdagen voorafgaand aan het bezoek contact op te nemen met de reservatiedienst info@worldofmind.be of bellen naar +32 (0) 2 549 60 49. 

De groep moet zich aan de ingang van het WOM aanmelden op het aangegeven tijdstip en in het bezit zijn van de boekingsbevestiging. 

In geval van vertraging verwittigt de verantwoordelijke de reserveringsdienst minstens 2 uur op voorhand van het afgesproken uur op +32 (0) 2 549 60 490. Op drukke dagen kan het uurrooster gewijzigd worden. 

  • Betaling

Alle toegangstickets dienen bij aankomst in het Bastogne War Museum verplichtend en voor het bezoek aan de kassa betaald te worden door de groepsverantwoordelijke. De volgende betalingsmodaliteiten worden aanvaard: baar geld, bankkaart (bancontact, maestro) en kredietkaarten (Visa, Mastercard, V-Pay, American Express). Betaling na het bezoek via factuur valt te overwegen mits voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de reserveringsdienst. Het WOM accepteert geen betalingen met chèques. 

  • Annulatie

Het annuleren van een gewoon bezoek (zonder rondleiding en/of animatie) moet minstens 2 openbare dagen voor de datum van het bezoek worden aangemeld per email of per telefoon. 

 

2. PROCEDURES EN ALGEMENE RESERVATIEVOORWAARDEN VOOR EEN SCHOOLANIMATIE

De schoolgroep die een geleid bezoek met animatie wenst, dient minstens 15 werkdagen voorafgaand aan het bezoek een reservatie te boeken bij het WOM via telefoon of mail. Bij de reservatie dient de groepsverantwoordelijke het type animatie mee te delen (Creatief atelier voor de Lagere school “Het draait” ; Creatief atelier voor Middelbare school “relativiteit en perceptie”). Elk speciaal aandachtspunt betreffende de kinderen (gezondheid, handicap, taal, of andere) moet tevens meegedeeld worden bij de reservatiedienst. De begeleider neemt maximum 20 leerlingen onder zijn hoede. Voor een groep boven de 20 leerlingen zullen extra begeleiders nodig zijn. Naast de toegangstickets zullen alle begeleidende gidsen voor één uur aangerekend worden. Indien het bezoek het gereserveerde uur overschrijdt, zal een extra uur aangerekend worden.

  • Betaling

De betaling van de begeleider(s) gebeurt op dezelfde manier en op hetzelfde moment dan de betaling van de tickets voor het WOM.

  • Annulatie of wijziging

Iedere annulatie of wijziging van een school animatie dient minstens 10 dagen op voorhand meegedeeld te worden. Als de annulatie niet binnen de vooropgestelde termijn gebeurt, zal de betaling van de begeleider integraal aangerekend worden aan de groep.